Jordmoryrket

Hva er og hva gjør en jordmor?

Jordmorutdanning i Norge er en utdanning på mastergradsnivå. Opptakskravet er utdanning og bachelor/ autorisasjon som sykepleier, og minimum ett års praktisk erfaring som sykepleier. Deretter tar sykepleiere to års videreutdanning eller mastergrad i jordmorfag

Ledig stilling: Jordmor? Arbeidsplasser for jordmødre

Jordmødre i Norge arbeider på kvinneklinikker på sykehus, på fødestuer, på helsestasjoner eller i privat praksis. Her kan du lese mer om hva jordmødre jobber med, og hvordan du kan finne ledige stillinger

#JordmorKan

Jordmødre gjør en livsviktig innsats for kvinner og barn. Jordmortjenesten representerer en unik kontinuitet i friske kvinners liv. Jordmødre i Norge arbeider på kvinneklinikker på sykehus, på fødestuer, på helsestasjoner eller i privat praksis. Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og skal være et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder. Likevel mangler det i dag jordmortjeneste i halvparten av landets kommuner.