Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig forankring. Norsk Sykepleierforbund har medlemmer innenfor tariffområdet.

Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtalene er bygger på avtaleverket i KS-området, men avtalene er tilpasset kirkelig sektor.

KAs medlemmer er pr. i dag kirkelige styringsorgan - kirkelige fellesråd og menighetsråd, barnehager, stiftelser og ulike organisasjoner. KAs nettside.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i området.

Om hovedtariffavtalen i KA

Hovedtariffavtalen er fremforhandlet mellom partene, det vil si de enkelte organisasjoner som har partsforhold med KA, blant annet Norsk Sykepleierforbund.