Kommersielt

Informasjon til utstillere og annonsører

Kongresser og fagdager. Landsgruppen av helsesøstre arrangerer årlig en kongress med 6-700 deltakere, i tillegg arrangeres lokale fagdager i alle fylker

Tidsskrift:Landsgruppen av Helsesøstre sitt fagtidsskrift kommer ut med to nr. dette året. Opplag: 3400, men dette økes jevnlig pga. stigende medlemstall.Tidsskriftet blir også distribuert til abonnenter, bibliotek, høyskoler, bedrifter og våre nordiske samarbeidspartnere. 


Standleie og annonser

Her finner du info om standleie ved kongresser og fagdager samt info om mulighet for å annonsere i tidsskriftet vårt.

Alle priser vil bli regulert hvert år iht. indeksregulering.

Informasjon fra desken om annonseformat