Kommersielt

Informasjon til utstillere

Kongresser og fagdager. Landsgruppen av helsesøstre arrangerer årlig en kongress med 6-700 deltakere, i tillegg arrangeres lokale fagdager i alle fylker

Standleie

Her finner du info om standleie ved landsomfattende kongresser og lokale fagdager
Alle priser er eksklusive merveidiavgift og blir regulert hvert år iht. indeksregulering.