Konferanser

Science Writing Competition - Excellent Nursing Research

4th Nordic Conference in Nursing Research. 

 

The fourth Nordic Conference in Nursing Research

The fourth Nordic Conference in Nursing Research 

Perspektiver på sykepleierkompetanse Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Konferanse 16. og 17. september 2019

Thon Hotel Opera, Oslo 

i samarbeid med NSF's faggruppe for undervisning, forskning og fagutvikling

 

 

The Second Nordic Conference in Nursing Research

Velkommen til en inspirerende og lærerik konferanse i Stockholm 15.-17. juni 2016.

Nordic Conference in Nursing Research

Norsk selskap for sykepleieforskning NSF arrangerte 10.-12. juni 2014 den første Nordic Conference in Nursing Research i samarbeid med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Svensk sjuksköterskeförening. Vi planlegger ny konferanse i 2016, igjen med fokus på forskningsmetoder.