Kongress/seminar

POSTER til Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminar 2019

POSTER til Våreminaret i Fredrikstad 2019

Frist for innsendelse: 10. januar 2019

Svar på aksept:25. januar 2019

Posterutstilling på Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminaret 2018

Valg av nytt styret 2019-2021

I anledning BSF sitt vårseminar i Fredrikstad 2019, skal det være generalforsamling med valg av nytt styre og utdanningsutvalg.

Er du den barnesykepleieren/nyfødtsykepleieren eller sykepleieren vi leter etter og har lyst og interesse for å jobbe for premature, syke nyfødte, barn- og ungdom?

FLL konferanse og Vårseminar 2018, her finner du forelesningene

Barnesykepleierforbundet inviterer ledere og fagsykepleiere fra landets barne og ungdomsklinikker. Lektorer fra landets utdannings institusjoner og BSF faggruppeledere i landets fylker til Fag, leder og lærer konferanse 16. April. 

Barnesykepleierforbundet inviterer landets spesialsykepleiere og sykepleiere ved landets nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger til Vårseminar 17. - 18. April. 

Poster 2017

I vedlegget finner du posterer fra Bergen 2017. Dersom du ønsker flere opplysninger om hver enkelt poster så kontakt Styret i BSF.

BSF Vårseminar 2017

Her finner du presentasjonene fra vårseminaret

 

Generalforsamling BSF 2017

Innkalling til Generalforsamling i NSF - BSF 4. April 2017 i Bergen

Alle medlemmer inviteres til å delta på generalforsamlingen. 

 

Posterer 2016

I vedelgget finner du postere som deltok på vårseminaret i Tromsø 2016. Dersom du ønsker flere opplysninger om hver enkelt poster så kontakt styret.

Presentasjon av valgkandidater BSF

Det skal være valg til BSF sitt styre på generalforsamlingen april 2017.

Her er en oversikt over flotte kandidater som stiller til valg.

 

Presentasjoner fra Vårkonferansen 2016, Tromsø

På denne siden finner dere presentasjonene fra Fag-, leder- og lærerkonferansen og vårseminaret

Vinner av BSF poster konkurranse 2017

«Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier»

I Bergen var det poster konkuranse. Her stemte deltakere på den poster de likte best. Vi hadde 16 postere med deltagelse fra hele landet.

Vinnere ble Hilde Silkoset og Kristian Kjærnes fra Oslo universitetssykehus RH. 

Poster vinner på vårseminaret 2018 i Ålesund ble Eva Carlsen

"Smertevurdering av barn 0 - 18 år"

Nivå 1 prosedyre 

Posteren gir et utdrag av hva selve prosedyren inneholder. 
Prosedyrens hensikt er å kvalitetssikre smertevurderingen som gjøres på barn. 

Presentasjoner fra Vårseminar 2013, Drammen

På denne siden finner du forelesningsnotater fra BSF, NSF sitt Vårseminar 2013.

Presentasjoner fra Vårkonferansen 2012, Kristiansand

Her finner du de foredragene vi har fått lov til å publisere etter Vårkonferansen 12 og 13. april 2012 i Kristiansand.

Presentasjoner fra NoSB konferansen 2011, Oslo

Her finner du presentasjoner, abstrakt og linker til nettsted etter den nordiske konferansen Barnesykepleierforbundet og Landsgruppen av Helsesøstre arrangerte sammen 22 og 23. september 2011 i Oslo: https://www.nsf.no/nosb/conferences

Oppsummering fra FLL og Vårseminar i Bergen 2017

Leder av Barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad ønsket velkommen til Bergen og Vårseminaret. To fra buekorpset trommet hele seminaret igang, og Karen Risnes akkompagnert av piano, satt stemningen for de 250 konferansedeltagere med ”Lille måltrost”.

Presentasjoner fra Vårseminaret 2011, Stavanger

Her finner du de foredragene vi har fått lov til å publisere fra Vårseminaret 2011 i Stavanger.

Presentasjoner fra Vårseminaret 2010, Bodø

Her finner du de foredragene vi har fått lov til å publisere fra Vårseminaret 2010 i Bodø.