Kongress/seminar

Ledig 20% lønnet verv som leder i BSF med oppstart mai 2020.

Brenner du for arbeid for syke barn og ungdom? 
Nå har du mulighet til å engasjere deg! 

Fag- leder og lærer konferansen og Vårseminar 2020

Påmelding, program og praktisk informasjon finner du her

POSTER til Vårseminar 2020

POSTER til Våreminaret i Agder - Kristiansand 2020

Frist for innsendelse: 10. februar 

Svar på aksept: 21. februar 

POSTER fra vårseminar 2019

 Vinnerene ble: 

 Jenny Dalseg og  Ingunn T. Thoresen med posteren 

Kompetanseheving av sykepleiere ved oppstart av  barneovervåkning på Ahus.

 Du finner alle posterbidrag fra Vårseminaret fra 2019 på høyre side.

 

 

Fag, leder og lærer konferanse og Vårseminar 2019

 Alle presentasjonene som vi har fått tilatelse til å legge ut er på høyre side. 

Saksliste til Generalforsamling i BSF 2019

Her finner du sakslisten til Barnesykepleierforbundet, NSF sin Generalforsamling 2. April kl 16.00

Vi ønsker alle medlemmer velkommen og kan friste med  loddtrekning og fine premier for de fremmøte.

Se til høyre på siden for inmeldt sak og saksliste.

Ønsker du å se regnskap og budsjett i forkant så kontakt styret.

Valg av nytt styret 2019-2021

I forbindelse med BSF sitt vårseminar i Fredrikstad 2019, skal det være generalforsamling med valg av nytt styre og utdanningsutvalg.

Er du den barnesykepleieren/nyfødtsykepleieren eller sykepleieren vi leter etter og har lyst og interesse for å jobbe for premature, syke nyfødte, barn- og ungdom?

Innkalling til Generalforsamling i BSF 2. April 2019 Fredrikstad

Alle medlemmer inviteres herved til deltagelse på Generalforsamlingen. 

Se innkalese som vedlegg.

Handlingsplan 2019-2021 er vedlagt, Styret tar imot eventuelle forslag og kommentarer til Handlingsplanen. Disse må meldes som sak til GF innen tre uker.

Andre saker du ønsker å ta opp på generalforsamlingen, må  også meldes til styret senest tre uker før. Saker sendes til sekretær - Nina Granum Lycke
 
Det er tid for valg av nytt styre, vil du påvirke styrets sammensetning, må du møte opp og stemme! 
 
I år  det er mulig å vinne deltagelse til Vårseminar 2020 i Agder.
 
Vel møtt!
 
Med vennlig hilsen
Nina Granum Lycke
Sekretær BSF
tlf 90949019

Posterer 2016

I vedelgget finner du postere som deltok på vårseminaret i Tromsø 2016. Dersom du ønsker flere opplysninger om hver enkelt poster så kontakt styret.

Presentasjon av valgkandidater BSF

Det skal være valg til BSF sitt styre på generalforsamlingen april 2017.

Her er en oversikt over flotte kandidater som stiller til valg.

 

Presentasjoner fra Vårkonferansen 2016, Tromsø

På denne siden finner dere presentasjonene fra Fag-, leder- og lærerkonferansen og vårseminaret

POSTER til Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminar 2019

POSTER til Våreminaret i Fredrikstad 2019

Frist for innsendelse: 10. februar 2019

Svar på aksept: 21. februar 2019

Posterutstilling på Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminaret 2018

FLL konferanse og Vårseminar 2018, her finner du forelesningene

Barnesykepleierforbundet inviterer ledere og fagsykepleiere fra landets barne og ungdomsklinikker. Lektorer fra landets utdannings institusjoner og BSF faggruppeledere i landets fylker til Fag, leder og lærer konferanse 16. April. 

Barnesykepleierforbundet inviterer landets spesialsykepleiere og sykepleiere ved landets nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger til Vårseminar 17. - 18. April. 

Vinner av BSF poster konkurranse 2017

«Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier»

I Bergen var det poster konkuranse. Her stemte deltakere på den poster de likte best. Vi hadde 16 postere med deltagelse fra hele landet.

Vinnere ble Hilde Silkoset og Kristian Kjærnes fra Oslo universitetssykehus RH. 

Poster vinner på vårseminaret 2018 i Ålesund ble Eva Carlsen

"Smertevurdering av barn 0 - 18 år"

Nivå 1 prosedyre 

Posteren gir et utdrag av hva selve prosedyren inneholder. 
Prosedyrens hensikt er å kvalitetssikre smertevurderingen som gjøres på barn. 

Poster 2017

I vedlegget finner du posterer fra Bergen 2017. Dersom du ønsker flere opplysninger om hver enkelt poster så kontakt Styret i BSF.

Presentasjoner fra Vårseminar 2013, Drammen

På denne siden finner du forelesningsnotater fra BSF, NSF sitt Vårseminar 2013.

Presentasjoner fra Vårkonferansen 2012, Kristiansand

Her finner du de foredragene vi har fått lov til å publisere etter Vårkonferansen 12 og 13. april 2012 i Kristiansand.

Presentasjoner fra NoSB konferansen 2011, Oslo

Her finner du presentasjoner, abstrakt og linker til nettsted etter den nordiske konferansen Barnesykepleierforbundet og Landsgruppen av Helsesøstre arrangerte sammen 22 og 23. september 2011 i Oslo: https://www.nsf.no/nosb/conferences

Oppsummering fra FLL og Vårseminar i Bergen 2017

Leder av Barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad ønsket velkommen til Bergen og Vårseminaret. To fra buekorpset trommet hele seminaret igang, og Karen Risnes akkompagnert av piano, satt stemningen for de 250 konferansedeltagere med ”Lille måltrost”.

BSF Vårseminar 2017

Her finner du presentasjonene fra vårseminaret

 

Presentasjoner fra Vårseminaret 2011, Stavanger

Her finner du de foredragene vi har fått lov til å publisere fra Vårseminaret 2011 i Stavanger.

Generalforsamling BSF 2017

Innkalling til Generalforsamling i NSF - BSF 4. April 2017 i Bergen

Alle medlemmer inviteres til å delta på generalforsamlingen. 

 

Presentasjoner fra Vårseminaret 2010, Bodø

Her finner du de foredragene vi har fått lov til å publisere fra Vårseminaret 2010 i Bodø.