Kongress

Ønsker du å være en del av et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie?

Nettverksmøte for forskning i kardiologisk sykepleie ledes av Professor Tone M. Norekvål og avholdes på kongressen i Sandefjord. 

Invitasjon til å delta med abstrakt under den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2019

Har du gjennomført et forskningsprosjekt eller kvalitetsforbedringsprosjekt du ønsker å presentere til dine kolleger på den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2019?  

NY FRIST 20.desember 2018.

Mal for utforming av abstrakt

NSF-LKS har utarbeidet en mal for utforming av abstrakt. Den inneholder nyttig informasjon til dem som ønsker å presenter arbeidet sitt på den årlige landskongressen (se vedlegg).

Lenke til internasjonal standard for konferanseabstrakt (STOBE) (her). Generelle tips til utforming av konferanseabstrakt (her).

Mal for poster

NSF-LKS har utarbeidet en mal for poster med nyttig informasjon til dem som ønsker å presenter arbeidet sitt på den årslige landskongressen (se vedlegg).