Kongress

Mal for utforming av abstrakt

NSF-LKS har utarbeidet en mal for utforming av abstrakt. Den inneholder nyttig informasjon til dem som ønsker å presenter arbeidet sitt på den årlige landskongressen (se vedlegg).

Lenke til internasjonal standard for konferanseabstrakt (STOBE) (her). Generelle tips til utforming av konferanseabstrakt (her).

Mal for poster

NSF-LKS har utarbeidet en mal for poster med nyttig informasjon til dem som ønsker å presenter arbeidet sitt på den årslige landskongressen (se vedlegg).