Kontakt oss

Styret i Barnesykepeleirforbundet 2017-2019

Styret i BSF består av personer fra store deler av landet. Noen av medlemmene sitter i sin 2. periode og nye medlemmer har kommet til.

Her en en overikt over de som sitter i styret 2017-2019:

Styre i BSF 2017-19

Kirsti Egge Haugstad, Ingvild Hareide, Linn Sophie Rian, Nina Granum Lycke, Hilde Silkoset, Jorunn Tunby, Jeanette Therese Grønnslett var ikke til stede.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Leder:
Kirsti Egge Haugstad 92 43 39 81

Nestleder:
Hilde Silkoset 99 57 97 65

Kasserer: 

Jeanette Therese Grønnslett 97 08 09 68

Sekretær:
Nina Granum Lycke 90 94 90 19

Styremedlem:

Jorunn Tunby  95 96 93 24

Varamedelmmer til styret:

Ingvild Hareide

Linn Sophie Rian

 

Utdanningsutvalget:

Nina M. Kynø

Anne Marthe Peveri

Varamedlem: 

Aud Torild Bjerke

 

Redaktør Tidsskrift for Barnesykepleiere:

Nina Granum Lycke 90 94 90 19