Kontakt oss

Styret 2019 - 2021

Hei

Da er det nye styret konstituert

Fra venstre:

Tove Elisabeth Børsting - styremedlem, leder av utdanningsutvalget, internasjonal kontakt i PNAE

Mette Øfstegaaerd - Sekretær og ansvarlig for nyhetsbrev

Nina Granum Lycke - Kasserer

Kirsti Egge Haugstad - leder, internasjonal kontakt NoSB

Hilde Silkoset - nestleder

Inger Emilie Værland - medlem utdanningsutvalget, redaktør digital publisering

Kristin Karlbom Sveaas - medlem utdanningsutvalget, redaktør digital publisering

 

 

 

Styret i Barnesykepeleirforbundet 2017-2019

Styret i BSF består av personer fra store deler av landet. Noen av medlemmene sitter i sin 2. periode og nye medlemmer har kommet til.

Her en en overikt over de som sitter i styret 2017-2019:

Styre i BSF 2017-19

Kirsti Egge Haugstad, Ingvild Hareide, Linn Sophie Rian, Nina Granum Lycke, Hilde Silkoset, Jorunn Tunby, Jeanette Therese Grønnslett var ikke til stede.