Korrespondanse

Korrespondanse med offentlige myndigheter

Landsgruppen av helsesykepleiere har sendt en rekke brev for å få avklaring på viktige saker