Nord Norsk seminar 2017

Av Lise Rastum, 14.06.2016
  • Sted: Bodø
  • Tidspunkt: fra 02 februar 15:00 til 04 februar 14:00
  • Nord Norsk seminar i Bodø

NSFLOS Nordland ønsker velkommen til Nordnorsk seminar for operasjonssykepleiere 2. - 4. februar 2017. Kurset avholdes ved Radisson Blu Hotell i Bodø.

For NSFLOS-medlemmer er det viktig å være innlogget på NSF sine nettsider før påmelding. En får da tilgang til å krysse av for redusert kursavgift.

Husk også at det skal krysses av for både kursavgift og dagpakker for hver av de dagene du deltar på seminaret. Dette gjelder også for deltakere som bor på hotellet.

Det er mulighet til å bestille dobbeltrom. Den ene kursdeltakeren melder seg på og krysser for enkeltrom. Samtidig sendes mail med navnet på den en ønsker bo sammen med til: nordnorskseminar@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no  Kursdeltaker 2 på rommet melder seg på uten å krysse av for overnatting i påmeldingen.

Firma som ønsker å delta i utstillingen melder på en stk representant via dette påmeldingsskjemaet. Det krysses av for om det ønskes overnatting og for dagpakker de dagene kurset varer. I tillegg må det oppgis hvor mange m2 med standmoduler som ønskes for ditt firma. For påmelding av flere representanter fra samme firma sendes mail til arrangør: nordnorskseminar@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

NB: Hotellkapasiteten i Bodø er begrenset, og derfor er det lurt å være tidlig ute med påmelding for å være sikret overnatting.

Velkommen til spennende dager i Bodø!

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Deltaker:
Send faktura til annen fakturamottaker

0,-

(Antall moduler)

Dette kurset har et gebyr pålydende 500 NOK dersom du er påmeldt og ikke møter opp.