Kurs i Respirasjonsfysiologi og Måleteknikk 2017

Av Karin Helen Danielsen, 23.05.2017
  • Sted: UBC - Ullevaal Stadion
  •                   INVITASJON TIL

    KURS I RESPIRASJONSFYSIOLOGI OG MÅLETEKNIKK

                     I Oslo, 23. OG 24. NOVEMBER, 2017  

Har du behov for å perfeksjonere allerede eksisterende kunnskap eller lære noe nytt?
NSF FLU inviterer igjen til kurs i RESPIRASJONSFYSIOLOGI og MÅLETEKNIKK.
Kurset er spesielt nyttig for sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører og andre som arbeider i poliklinikker og utfører respirasjonsfysiologiske målinger. Kurset kan imidlertid også være nyttig for helsearbeidere som møter lungesyke i sin praksis. Kurset vil fokusere på målemetoder for barn, ungdom, voksne og eldre.  I år legges det ekstra vekt på workshops med praktiske gjennomganger, kasuistikker og tolkning av resultater.
Kurset søkes godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist.
 
NSF FLU HÅPER KURSET ER AV INTERESSE OG AT VI FÅR TO
FINE FAGDAGER SAMMEN I OSLO!
 
I år arrangeres kurset på UBC – Ullevaal Stadion. www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-ullevaal-stadion
 
Kursavgift:                  kr. 1700,-  for NSF FLU medlemmer
                                   Kr. 2000,-  for andre
Egenandel middag:    Kr.   300,-
 
Påmelding: http://www.axacoair.se/go?XwIVgb2A
 
Thon Hotel – Ullevål stadion tilbyr hotellrom inkl. frokost til kr. 1180,- per natt for standard enkeltrom.
Felles middag arrangeres torsdag kveld kl.: 20.00 med to-retters middag.
 
Den enkelte kursdeltaker bestiller hotellrom, og står selv ansvarlig for bestillingen.
Per telefon 22 02 80 00 eller e-post: ullevaalstadion@thonhotels.no   
NB: NSF FLUs referansenummer: 24674120 og må oppgis ved bestilling.
Bestillingsfrist er 2. november.
 
For mer informasjon om kurset ta kontakt med:
 
 
Kursansvarlig: Arbeidsgruppen i respirasjonsfysiologi ved Lungeavdelingen OUS.
Line Nicolaus, Elisabeth Edvardsen, Trine Stenberg, Camilla K. Sæter og Stian Roterud.
Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.