Fordypningskurs "Helsesøster som samfunnsaktør" høsten 2017

Av Ellen Kathrine Larsen, 19.06.2017
  • Sted: Høyskolen Diakonova
  • Tidspunkt: fra 06 november 08:00 til 17 november 08:00
  • LaH NSF inviterer lokalgruppeledere, evt styremedlemmer der lokalgruppeleder ikke kan delta, til fordypningskurs "Helsesøster som samfunnsaktør".

    Kurset holdes på Høyskolen Diakonova i uke 45 og 46, 6.-17.november 2017.
    Påmelding i kalender for kurset og overnatting/opphold.

NB!
Frist for påmelding i kalender er 15.10.2017.
Ellen sender samlet påmelding i god tid før fristen!

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Deltaker: