Fagdager om organdonasjon og transplantasjon

Av Sigbjørn Flatland, 09.07.2017
  • Sted: OUS Radiumhospitalet
  • Donorenheten ved Oslo universitetssykehus inviterer til årlige fagdager om organdonasjon og transplantasjon 11. og 12. september 2017. 

    Dette er et grunnkurs for helsepersonell som på ulike måter kan bli involvert i arbeid med organdonasjon eller transplantasjon og andre interesserte.

     

 

Program finner du som vedlegg

 

Påmelding: på  www.norod.no

Maks antall deltagere er 150, ”førstemann til mølla”. Permisjon fra jobb må avklares med egen arbeidsgiver.

Kurset er gratis, enkel servering.

Sted: OUS Radiumhospitalet, Oslo.

Arrangør: Donorenheten og transplantasjonskoordinatorene OUS/ Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD)

 

 

Godkjenning for sykepleiere: Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund for utdanning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 12 timer for hele kurset.

  

 

På vegne av arrangørene

Vennlig hilsen

Lise Toubro Bratberg, donoransvarlig sykepleier

Donorenheten, Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus

donorenheten@ous-hf.no

Tlf. kontor: (230) 26478, Mob: 90881834 (dagtid)

IKKE SENSITIVT INNHOLD