Lederkonferansen - "Myndighet til å lede" i region Midt

Av Inger Roth Antonsen, 12.12.2017
  • Sted: Scandic Hell, Stjørdal
  • Tidspunkt: fra 10 april 10:00 til 10 april 16:00
  • Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet? NSF Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag arrangerer felles lederkonferanse 10. april.

 
Konferansen er gratis for ledermedlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

Dato:   10. april
Sted:   Scandic Hell, Stjørdal
Tid:      kl 10.00 - 16.00 (registrering fra kl 09.30)
 
 

«Myndighet til å lede! Sykepleieledere med makt og myndighet gir bedre helsetjenester.»
v/Solveig Kopperstad

«Faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp– vårt felles ansvar» v/Øyvind Nordbø

«Hvordan målrettet ledelse kan føre til arbeidsglede og tjenestekvalitet»  
 v/Alice Rossnes Ødegård

«Ledelse med fokus på pasientsikkerhet» v/Elin Dypvik

«Hilsen fra NSFs landsgruppe av sykepleieledere (LSL)» v/Siri L. Gulpinar

«Å passe flokken sin – HMS arbeid i helsetjenesten» v/Ebba Wergeland

«Når det røyner på» v/Hanne Kristin Rohde

 

Stiftelsesmøte lokalgruppe Trøndelag NSFLSL kl 16.10 - 17.10

 

Ved påmelding ønsker vi å kartlegge hvilket ledernivå og hvilken sektor deltakerne representerer. Vennligst fyll ut:
Ledernivå: toppleder, mellomleder, førstelinjeleder eller HTV/TV.
Sektor: spesialhelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester eller høyskole/universitet.


Er du ansatt i lederstab, fagstab eller lignende er du også velkommen på lederkonferansen.

Påmeldingsfrist: snarest eller innen 14. mars
Påmeldingsskjemat finner du nederst på denne siden, husk at du må være innlogget som medlem for å melde deg på.

Trenger du overnatting pga lang reisevei, ta kontakt med din Fylkesleder:
Møre og Romsdal - Kaspara Tørlen tlf. 97 17 04 23
Sør-Trøndelag - Kari Fiske tlf. 48 28 07 13
Nord-Tøndelag - Sølvi Sæther tlf. 95 06 14 56

 

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.