NSFLIS Fagkongress

Av Kari Bue, 14.12.2017
  • Sted: Ålesund
  • Årets intensivkongress arrangeres i Ålesund. Påmelding skjer via egen nettside fra ca medio april.