NSFLIS Fagkongress

Av Kari Bue, 14.12.2017
  • Sted: Ålesund
  • Tidspunkt: fra 19 september 08:00 til 21 september 16:00
  • Årets intensivkongress arrangeres i Ålesund.

Påmelding skjer via intensivkongress.no