Introduksjonsdag for nye tillitsvalgte i Buskerud og Vestre Viken

Av Live Bergflødt Gusfre, 28.05.2018
  • Sted: Fylkeskontoret i Buskerud
  • Tidspunkt: fra 21 august 10:00 til 21 august 15:30
  • Vi ønsker nye tillitsvalgte velkommen til introduksjonsdag på fylkeskontoret

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.