Legemiddelregningskurs, Sandvika

Av Sebastian Dahl, 07.09.2018
  • Sted: Kunnskapssenteret, Sandvika
  • Tidspunkt: fra 18 september 15:00 til 18 september 21:00
  • Gratis kurs i medikamentregning for sykepleierstudenter i Sandvika!

    18. september, kl 15.00 - 21.00

    Sted: OsloMet Campus Sandvika. Kunnskapssenteret, KS222.

    Maks antall deltakere: 60

Kurset holdes av Øystein Grøndahl, som har holdt kurs i legemiddelregning for sykepleierstudenter i Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Levanger med svært gode tilbakemeldinger. Han underviser for å bygge forståelse for de grunnleggende prinsippene sånn at man ikke bare skal gjette på "gange eller dele", men *vite* hva som er riktig fremgangsmåte. På kurset vil han gå gjennom sentrale deler av pensum, som blant annet forståelse for dose/styrke/mengde, gode huskeregler for overgang mellom milli-mikro osv., infusjoner og injeksjoner og fortynninger. Har du spesielle ønsker, si i fra (helst på forhånd). Du kan også ta med spesielle oppgaver som du vil diskutere i forelesningen, i en pause eller etter kurset. Opplegget blir en kombinasjon av forelesning én vei, diskusjon i auditorium, eksempler regnet på tavla og oppgaver som studentene blir bedt om å løse selv før de diskuteres felles. Forelesningsnotatene blir publisert i PDF-format etter kurset. 

Det vil bli servert pizza og drikke til deltakere. Kurset er gratis for studentmedlemmer i NSF.

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.