UTSATT! Sykepleierkongressen 2020

Av NSF, 05.11.2019
  • Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
  • Tidspunkt: fra 22 september 09:00 til 24 september 15:30
  • Sykepleierkongressen er utsatt til 2021.

     

På grunn av krisesituasjonen helsetjenestene og dermed landets sykepleiere nå står i, har Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) besluttet å utsette Sykepleierkongressen som skulle vært arrangert på The Qube og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 22.-24.september 2020. 
 
Nye datoer
Sykepleierkongressen arrangeres på samme sted 1.og 2. desember i 2021.
Prekonferanser arrangeres 30.november.