Tren-Endoskopi-Teamet

Av Therese Kristin Havnsund, 29.09.2018
  • Sted: SimOslo Ullevål
  • Tidspunkt: fra 05 september 08:00 til 06 september 15:00
  • I forbindelse med oppstart av screening vil det være behov for sykepleiere og leger til å utføre det økte antall koloskopier som screening vil medføre.I den forbindelse er det etablert en endoskopiskole med base på Kreftregisteret, Rikshospitalet og SIM senteret på Ullevål sykehus.

Kurset er rettet mot ledere og fagansvarlige leger og sykepleiere som har, eller vil få, en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av endoskopisvirksomheten ved en gastrolab/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet. Derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

 
Målsetting med kurset er at deltagerne skal tilegne seg verktøy for å effektivisere opplæring og kvalitetsarbeid i egen enhet. Det er lagt stor vekt på praktisk team-trening gjennom bruk av medisinsk simulering. Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner. De vil få kunnskap om hvordan man kan lage gode rammer for læringssituasjoner i en travel klinisk hverdag (briefing), gjennomføre læringsøkter gjennom simulering eller kliniske situasjoner (scenarier), og hvordan man kan strukturere diskusjonen i etterkant av en læringsøkt for å øke læringsutbyttet (debriefing).
 
Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.
   
Kursarrangør er SimOslo, OUS, i samarbeid med Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere i tett samarbeid med SimOslo sine erfarne simuleringskyndige instruktører.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer.

Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Mer informasjon om datoer og påmelding finner du i vedlegget på venstre side.