LaH Østfold: I trygge hender

Av Ingeborg Berg-Olstad, 08.10.2018
  • Sted: Rygge Ungdomsskole, Telemarkslunden
  • Tidspunkt: fra 15 november 12:30 til 15 november 15:00
  • I samarbeid med Rygge kommune, inviterer LaH Østfold til informasjonsmøte om verktøyet "I trygge hender". Verktøyet er utarbeidet av LaH, og kan brukes på helsestasjoner for informasjon og samtale rundt vold i nære relasjoner.

    Møtet passer for deg som er leder/fagleder i Østfold, eller har annet ansvar ift implementering av et slikt verktøy. Det vil også være anledning til å dele praksiserfaringer med andre som deltar.

    For mer spørsmål, ta kontakt på lahostfold@gmail.com

    Gratis deltagelse, det serveres kaffe.

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Deltaker: