Møte for sykepleiere innen psykisk helse og rus i Finnmark

Av Espen Gade Rolland, 25.10.2018
  • Sted: Alta
  • Tidspunkt: fra 15 november 18:00 til 15 november 21:00
  • Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus i Finnmark
    (NSF-SPoR Finnmark) starter opp igjen.


    Vi arrangerer oppstartsmøte i samarbeid med NSF Finnmark og
    ønsker sykepleiere som arbeider i dette fagfeltet velkommen.

Se vedlagte invitasjon