Arbeidstidskurs region NORD, MIDT og Øst 15.-18.01.2019

Av Gunn Bortheim Odéen, kke-vest@nsf.no, 02.11.2018
  • Sted: Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad
  • Tidspunkt: fra 15 januar 11:00 til 18 januar 14:15
  • Kurset er KUN aktuelt for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte som deltar i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.

    Før arbeidstidskurset må en ha gjennomført introduksjonsdag og basiskurs.

Antall kursplasser: 26 Kurset starter kl. 11.00 første dag og avsluttes kl. 14.15 siste dag.

Påmeldingsfrist: 16.12.2018

Kurset er et prosesskurs. De som ikke har anledning til å delta på hele kurset kan ikke melde seg på. Det er forventet at du bor på hotellet under hele kurset. Skriv i merknadsfeltet om du har andre behov.

Hvis du må starte reisen før kl. 06.00 for å rekke kursstart, har du mulighet til å bestille hotell fra dagen før.

Det skal innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel. På reiseregningen må det redegjøres for årsaken og utgiftene må legitimeres.

Når du klikker "Send påmelding" vil du straks få en bekreftelse til din e-postadresse om at du er påmeldt kurset.

Endelig bekreftelse med ytterligere informasjon får du etter at påmeldingsfristen er ute. IKKE BESTILL fly/tog/båt/buss før du har mottatt bekreftelsen!

For spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent via kontaktskjemaet på www.nsf.no eller e-post kke-vest@nsf.no (ikke bruk merknadsfeltet).

Påmeldingsskjemaet vises kun for de som er innlogget.

Medlem av Akademisk Studieforbund

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.