Seniorsykepleierne Sør-Trøndelag Årsmøte 2019

Av Henriette Nilsen Lian, 17.01.2019
 • Sted: Hornemannsgården, Trondheim
 • Tidspunkt: fra 08 februar 12:00 til 08 februar 15:00
 • Styret i Seniorsykepleierne Sør-Trøndelag innkaller til Årsmøte 2019 og Medlemsmøte

 

Seniortsykepleierne - 2019 - Innkalling årsmøte 2019

Dato:   08. februar 2019
Tid:      kl 12.00 - ca 15.00
Sted:    Hornemannsgården  

Program

Kl. 12.00 Velkommen

Kl. 12.15  Dagsorden på Årsmøte:

 • Godkjenning av møteinnkalling.
 • Valg av møteleder.
 • Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen.
 • Protokollfører: Til å underskrive protokollen.
 • Godkjenning av dagsorden.
 • Godkjenne evt. regnskap. (Se årsmelding for 2017/2018)
 • Behandle innkomne saker.
 • Valg: §10 Årsmøte 

Kl 13.15 Årsmøtet avsluttes

Kl. 13.15. Pause m/servering og kaffe

Kl. 13.45. Medlemsmøte
              Info og avslutning - Valg av 8 delegater til Fylkesmøte 2019
              Det skal velges delegater til Fylkesmøte til Norsk Sykepleieforbund Sør-Trøndelag
              den 26.-27 februar ved Scandic Nidelven Hotel, Trondheim. 
              Alle pensjonerte medlemmer er valgbare som delegat. Dersom du har lyst eller vil foreslå
              en pensjonert kollega send forslag til Elin Reitan (telefon: 41613265) innen 31. januar

kl 15.00  Vel hjem

Påmeldingsfrist; Snarest eller innen 31. januar

Blir du forhindret i å komme, meld fra til Elin Reitan på telefon: 41 61 32 65 , eller e-post: elin.reitan@tydalsnett.no.

Sakspapirer er sendt ut på e-post eller pr post til alle medlemmer. Hvis du ikke har mottatt dem (sendt 17. januar), ta kontakt.

 

 

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.