Fylkesmøtet 2019 Aust-Agder

Av Halvard Dalen, 25.01.2019
  • Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
  • Tidspunkt: fra 21 mars 09:00 til 21 mars 17:00
  • NSF Aust-Agder holder møte for å bl.a velge kandidater til Landsmøtet 4.-9.november 2019. Det blir også en del faglige foredrag. Mer info legges ut etter hvert.

    Valgte delegater og andre medlemmer som ønsker å delta må melde seg på.

    Det er gratis for medlemmer, men dersom du er påmeldt og ikke kommer, må du betale en NO-SHOW avgift på kr 500!

Marker under "Paralellseminar" om du er delegat, varadelegat, medlem, Hovedtillitsvalgt (ikke delegat), nominasjonekomite, faggrupperepresentant i fylkesstyret, lokal faggruppeleder, fylkesstyremedlem osv.