Lederkonferanse 2019 "Kompetente sykepleiere og sterke fagmiljø"

Av Henriette Nilsen Lian, 01.02.2019
  • Sted: Scandic Hell Hotel, Stjørdal
  • Tidspunkt: fra 25 april 09:00 til 25 april 16:30
  • NSF Midt arrangerer konferanse for sykepleiere i lederstillinger fra fylkene Trøndelag og Mløre og Romsdal. ( (Møre og Romsdal se egen påmelding på respektive nettside).


Arrangementet er gratis og kun for våre medlemmer.

Dato:    25. april 2019
Tid:     
kl 10.00 - 16.30 (registrering fra kl 09.00)
Sted:    Scandic Hell Hotel, Stjørdal

 

TEMA -  Kompetente Sykepleieledere og sterke fagmiljø

  • Politisk time v/Eli Gunhild By

  • Kompetansen som ledere selv må ha for å formidle utfordringsbildet overfor  beslutningstakere/politikere    v/Bjørnar Eilertsen, advokat 

  • “Yrkesskade” v/Mona Stene, seniorrådgiver Nord-Trøndelag FK

  • "Politisk debatt" m/lokale politikere

  •  “Faktisk og planlagt bemanning – kartleggingen”  v/Bjørn Lydersen, spesialrådgiver på Fag- og helsepolitisk avdeling                        

  • “Lederskap på sterk grunnmur” v/ Robert Mood, seniorrådgiver I Orator, tiligere generalløytnant og president i Røde kors

Mer detaljert program kommer!

Ved påmelding ønsker vi å kartlegge hvilket ledernivå og hvilken sektor deltakerne representerer. Vennligst fyll ut: Ledernivå: toppleder, mellomleder, førstelinjeleder eller HTV/TV. Sektor: spesialhelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester eller høyskole/universitet.

Er du ansatt i lederstab, fagstab eller lignende er du også velkommen på lederkonferansen.

Påmeldingsfrist: snarest eller innen 10. april
Påmeldingsskjemat finner du nederst på denne siden, husk at du må være innlogget som medlem for å melde deg på.

 

Velkommen!