Fylkesmøtet Telemark 27. mars 2019

Av Lene Topper, 06.02.2019
  • Sted: Notodden Bok & Blueshuset
  • Tidspunkt: fra 27 mars 09:00 til 27 mars 17:00
  • NSF Telemark inviterer delegater og medlemmer som tilhører Telemark til fylkesmøte onsdag 27. mars kl. 09.30 på Notodden Bok & Blueshuset. Registrering fra kl. 09.00.

    Det skal være valg på fylkets delegater til landsmøtet i november 2019.

    Fylkesmøtet består av delegater valgt av og blant medlemmene i det enkelte HTV-område. For øvrig deltar fylkesstyrets medlemmer, fylkets nominasjonskomitè, fylkets hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere uten stemmerett, men med uttale- og forslagsrett, i den grad disse ikke er valgt som delegater. Medlemmer har adgang til fylkesmøtet med uttalerett, men uten forslags- og stemmerett.

Fylkesmøtet er et vedtektsfestet møte, se NSFs vedtekter § 4 B. Siden Norsk Sykepleierforbund er i en OU-prosess i forbindelse med endring av fylkesgrenser og sammenslåing av fylker i Norge, har forbundsstyret forlenget styreperioden til sittende fylkesstyre frem til 2020. Det vil si at fylkesmøtet ikke skal velge nytt fylkesstyre, leder og nestleder, men kun velge delegater og varadelegater til NSFs Landsmøte i november 2019.

Alle som kommer på fylkesmøtet må melde seg på elektronisk. Skriv i merknadsfeltet om du er delegat/kandidat/fra nominasjonskomitèen/fylkesstyret, faggrupperepresentant eller om du møter som vanlig medlem.

Du må logge inn med medlemsnummer og passord for å få tilgang til påmeldingsskjema nederst på siden. 

Programmet legges ut når det er klart.

Velkommen.

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.