Lederkonferanse Vest (påmelding Rogaland) 09.04.2019 - Kompetente sykepleiere og sterke fagmiljø

Av Gunn Bortheim Odéen, e-post: kke-vest@nsf.no, 15.02.2019
  • Sted: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen
  • Tidspunkt: fra 09 april 10:00 til 09 april 16:00
  • NSF Rogaland inviterer ledere som er NSF-medlemmer til den årlige lederkonferansen. Tema for årets konferanse er "Kompetente sykepleiere og sterke fagmiljø".

Konferansen blir arrangert i lag med NSF Hordaland og NSF Sogn og Fjordane.

Ledermedlemmer fra Rogaland melder seg på "gratispakke" som inneholder middag 8. april kl. 20.00, overnatting og konferanse. Deltakerne må selv dekke reiseutgifter. Bruk meknadsfeltet for å gi tilbakemelding om du ønsker å delta kun på konferansen. 60 plasser - deltakere på venteliste blir kontaktet om det blir ledige plasser.

Sted: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen
Tid: 9. april 2019 kl. 10.00-16.00, registrering fra kl. 09.30

Påmeldingsfrist: 24. mars 2019

Ingen deltakeravgift - avmeldinger etter den 8. april medfører no-show avgift på NOK 500.

Ved påmelding ønsker vi å kartlegge hvilket ledernivå og hvilken sektor deltakerne representerer. Vi ber av den grunn om at du fyller ut et av følgende (bruk teksten som er opplistet under);

ledernivå:
- toppleder
- mellomleder
- leder på pasientnært nivå

sektor:
- spesialisthelsetjenesten
- kommunale helse- og omsorgstjenester
- høyskole/universitet

Påmeldingsskjemaet vises kun for de som er innlogget.

Medlem av Akademisk Studieforbund

Dette kurset er nå fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste.