Introduksjonskurs for nye tillitsvalgte 9. april

Av NSF
  • Sted: Tromsø
  • Tidspunkt: fra 09 april 09:30 til 09 april 00:00
    • Rammeprogram :

      • Tillitsvalgtes oppgaver, rettigheter og plikter
      • Samarbeid med arbeidsgiver
      • Tillitsvalgtsopplæringen i NSF
      • Bruk av sosilale medier
      • Strategisk medlemsarbeid