Prekonferanse for jordmorledere og fagjordmødre før NSFs nasjonale lederkonferanse.

Av Helene Normann Furnes, 20.03.2019
  • Sted: Trondheim
  • Tidspunkt: fra 16 september 10:00 til 16 september 17:00
  • Ledelse av jordmortjenesten i en digital tidsalder

    • Hvordan kan teknologi og ny kunnskap styrke tjenestene våre?

     

Jordmorforbundet inviterer ledere og fagjordmødre for jordmortjenesten til prekonferanse 16.9 før NSFs nasjonale lederkonferanse 17-18.9 i Trondheim. Påmelding finner du nederst på siden.

Spennende temaer og god arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Det er en forventining fra Helseministeren at helsetjenesten skal ta i bruk ulike former for medisinsk avstandsoppfølging og velferdsteknologi. Dette gjelder også jordmortjenesten.

Hvilke muligheter ligger der?

Hva er allerede tatt i bruk?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle helsetjenesten for våre kvinner?

 

Den teknologiske utviklingen skjer uansett, og jordmortjenesten må også være fremoverlent.

 

Disse kommer, kommer du?

Programmet er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

 

 

 

Torill Eidsheim- Stortingsrepresentant for Høyre åpner konferansen.

 

Jørgen Alexander Urnes- seniorrådgiver og medisk ansvarlig i prosjektgruppen for medisinsk avstandsoppfølging i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet. Han vil fortelle om myndighetenes forventninger og mulighetsrom.

 

 

 

Helseoversikt 

Helseoversikt har utviklet en en faglig kvalitetssikret app for gravide og småbarnsforeldre i samarbeid med kommunehelsetjenesten. De er i pilot i Bærum og Lier kommune med en liten gruppe av 800 registrerte gravide, som på få mnd har lest over 10 000 artikler og 50% er innom hver uke. "Jeg finner alt jeg trenger i appen, så jeg slipper å Google" Sitat gravid bruker. "Jeg ber bare de gravide lese innholdet i sin uke, så kommer de forberedt til timen" Sitat jordmor. I Helseoversikt er det innhold fra  over 30 ulike kvalitetssikrede kilder som er alt fra HDIR, Bufdir, LUB, LHL, Relis, FHI, osv. Løsningen blir gratis for brukere og kommuner, og per nå rulles løsningen ut ved at helsepersonell ved helsestasjonen informerer om appen, fremfor å gi ut brosjyrer som man vet i liten grad blir lest. 

Dina- chatbot for gravide med diabetes - Helse Bergen

Ein aukande andel gravide får diagnosen svangerskapsdiabetes, ein tilstand som krev tettare oppfølgjing og ofte livsstilsendring hjå mor. Tilgang på informasjon om kosthald, behandling, helsekontrollar og fødetilbud vil gjere den gravide og hennar pårørande tryggare og betre førebudd før fødselen. 
Chatboten "Dina" kan svare på spørsmål når kvinna sjølv ønskjer det. Svara er utarbeidd av helsepersonell som til vanleg følgjer opp gravide på Haukeland universitetssjukehus og i Bergen kommune.

 

 Påmelding har åpnet https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/87070 

Det er den samme forsiden for påmelding enten du skal på prekonferanse, lederkonferanse eller begge deler. Valg og informasjon om pris for prekonferansen kommer litt inn i påmledingen! Hvis noe er uklart, send en mail til helene.normann.furnes@nsf.no

Pris prekonferanse

Meldem: 500kr

Ikke-medlem: 1000kr.

 

Pris konferansemiddag 16.9

Medlem: 400kr

Ikke-medlem: 800kr