Prekonferanse for jordmorledere og fagjordmødre før NSFs nasjonale lederkonferanse.

Av Helene Normann Furnes, 20.03.2019
  • Sted: Trondheim
  • Tidspunkt: fra 16 september 10:00 til 16 september 17:00
  • Ledelse av jordmortjenesten i en digital tidsalder

    • Hvordan kan teknologi og ny kunnskap styrke tjenestene våre?

     

Jordmorforbundet inviterer ledere og fagjordmødre for jordmortjenesten til prekonferanse 16.9 før NSFs nasjonale lederkonferanse 17-18.9 i Trondheim.

Påmelding finner du nederst på siden.

Spennende temaer og god arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Det er en forventining fra Helseministeren at helsetjenesten skal ta i bruk ulike former for medisinsk avstandsoppfølging og velferdsteknologi. Dette gjelder også jordmortjenesten.

Hvilke muligheter ligger der?

Hva er allerede tatt i bruk?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle helsetjenesten for våre kvinner?

 

Den teknologiske utviklingen skjer uansett, og jordmortjenesten må også være fremoverlent.

 

Disse kommer, kommer du?

Programmet er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

 

 

 

Torill Eidsheim- Stortingsrepresentant for Høyre åpner konferansen.

 

Jørgen Alexander Urnes- seniorrådgiver og medisk ansvarlig i prosjektgruppen for medisinsk avstandsoppfølging i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet. Han vil fortelle om myndighetenes forventninger og mulighetsrom.

 

 

Anette Andersen- Jordemoder og Telemedicinsk koordinator,Århus Universitetshospital 

Om hjemmemonitorering av risikosvangerskap.

Siden 2015 har gravide med komplikationer såsom PPROM og præeklampsi anvendt telemedicin i graviditeten. Dette tillader den gravide at være i eget hjem og være i kontakt med sundhedspersonale gennem digital kommunikation. Det er muligt via app at indsende forskellige målinger herunder CTG. Gennem anvendelse af telemedicin til gravide har Århus Universitets hospital nedsat antal af langvarige indlæggelser og ambulante kontroller.

 

 Lars Thomas Johansen- Statens helsetilsyn.

Hva kan vi lære av alvorlige hendelser i fødselsomsorgen? Kan denne kunnskapen brukes til å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsehjelpen? Ja, mener Helsetilsynet. De kommer og forteller hvilken erfaring de har gjort som tilsynsmyndighet. Det vil bli omtalt forskjellige årsaker til svikt og hvilke barrierer fødeinstitusjonen bør ha etablert for å unngå alvorlig skade på mor eller barn.

 

Charlotte Agnethe Mannsverk- ultralydjordmor ved Alta fødestue, om robot-assistert ultralyd.

Robot-assistert ultralyd fungerer slik at en ultralyd-jordmor i Alta stiller inn en robotarm som har festet på seg ultralydapparatet. Deretter kan en ultralyd-spesialist i Hammerfest eller Tromsø fjernstyre ultralydapparatet og gjøre ultralyddiagnostikken fra Hammerfest eller Tromsø – selv om den gravide altså skulle befinne seg i Alta.

 

"Jordmor hjem"

Jordmor hjem er et tilbud til alle friske barselkvinner med friske nyfødte barn i Trondheim kommune som ønsker  hjemreise 6-24 timer etter fødsel.

Målet med Jordmor hjem-tilbudet er å kunne tilby en trygg og rolig start i hjemmet for kvinnen, den nyfødte og familien.

 

 

 

Helseoversikt 

Helseoversikt har utviklet en en faglig kvalitetssikret app for gravide og småbarnsforeldre i samarbeid med kommunehelsetjenesten. De er i pilot i Bærum og Lier kommune med en liten gruppe av 800 registrerte gravide, som på få mnd har lest over 10 000 artikler og 50% er innom hver uke. "Jeg finner alt jeg trenger i appen, så jeg slipper å Google" Sitat gravid bruker. "Jeg ber bare de gravide lese innholdet i sin uke, så kommer de forberedt til timen" Sitat jordmor. I Helseoversikt er det innhold fra  over 30 ulike kvalitetssikrede kilder som er alt fra HDIR, Bufdir, LUB, LHL, Relis, FHI, osv. Løsningen blir gratis for brukere og kommuner, og per nå rulles løsningen ut ved at helsepersonell ved helsestasjonen informerer om appen, fremfor å gi ut brosjyrer som man vet i liten grad blir lest. 

Dina- chatbot for gravide med diabetes - Helse Bergen

Ein aukande andel gravide får diagnosen svangerskapsdiabetes, ein tilstand som krev tettare oppfølgjing og ofte livsstilsendring hjå mor. Tilgang på informasjon om kosthald, behandling, helsekontrollar og fødetilbud vil gjere den gravide og hennar pårørande tryggare og betre førebudd før fødselen. 
Chatboten "Dina" kan svare på spørsmål når kvinna sjølv ønskjer det. Svara er utarbeidd av helsepersonell som til vanleg følgjer opp gravide på Haukeland universitetssjukehus og i Bergen kommune.

 

Aase Devold Pay - Ass. Avdelingsleder, Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Førsteamanuensis: Fakultet for helsevitenskap, Institutt for helsefremmende arbeid, OsloMet – Storbyuniversitetet

Om fødeavdelingenes etterlevelse av retningslinjer og prosedyrer.

 

Meta Brand- Jordmor UNN

Driver en studie om bryststimulering og handmelking av råmelk i svangerskapet fra uke 37 hos kvinner med svangerskapsdiabetes. Inkludert i studien er gravide som har diabetes som krever behandling. Hovedmålet er å unngå hypoglykemi hos nyfødte med bruk av mors egen melk istedet for morsmelkerstatning. Dette kan fremme melkeproduksjon fra starten, holde blodsukkeret på barnet stabilt mens redusere bruk av morsmelkerstatning og fremme tidlig tilknytning mellom mor og barn. Studien ble også presentert ved poster på den nordiske kongressen på Island.

 

Ingvild Saksvik-Lehouillier

Psykolog, førsteamanuensis i psykologi ved NTNU og leder
for forskningsgruppen «Occupation, psychocardiology and sleep» ved institutt
for psykologi, NTNU. Hun vil snakke om ny kunnskap om sammenhengen mellom
skiftarbeid, lange arbeidsdager, krevende jobber og søvn og helse hos
helsearbeidere

 

 

 Påmelding har åpnet https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/87070 

Det er den samme forsiden for påmelding enten du skal på prekonferanse, lederkonferanse eller begge deler. Valg og informasjon om pris for prekonferansen kommer litt inn i påmledingen! Hvis noe er uklart, send en mail til helene.normann.furnes@nsf.no

Pris prekonferanse

Meldem: 500kr

Ikke-medlem: 1000kr.

 

Pris konferansemiddag 16.9

Medlem: 400kr

Ikke-medlem: 800kr