Sykepleierstudent i praksis - Hvilke rettigheter har jeg? UiT Tromsø

  • Sted: UiT Campus Tromsø
  • Tidspunkt: fra 25 april 17:00 til 25 april 20:00
  • Er du student i praksis og har vært usikker på ulike ting? 

    Hva kan jeg gjøre, og hva kan jeg ikke gjøre i praksis? Finnes det en lov for dette? Er dette rettferdig?

    For å svare på dette har vi kalt inn Peter Øverlie.

Autorisert kranglefant. Sykepleier. Tillitsvalgt med utrolig mange feilslåtte krangler mot skolen, inntil han lærte seg lovverkene og reglene. Han har sittet med mange verv, blant annet klagenemnd, nestleder i parlamentet, skikkethetsnemd og 2 år i styret til NSF Student med fler. Er ikke jurist, men kan gi en god indikasjon og introduksjon til lovverket som styrer både tjenesten studentene skal inn i og skolens regelverk slik det foreligger lokalt og nasjonalt.

 Arrangementet finner sted 25. April, 2019. Tid og sted kommer fortløpende.

Arrangementet er gratis for alle medlemmer i Norsk sykepleierforbund. Husk at du må logge deg inn for å melde deg på.