Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet, 23. - 24. sept. 2019

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 25.04.2019
  • Sted: Ringsaker
  • Tidspunkt: fra 23 september 08:00 til 24 september 16:00
  • Konferansen arrangeres ved Scandic Ringsaker Hotel, Olrud den 23. og 24. september 2019.  Arrangør er Norsk Sykepleierforbund i Hedmark og Oppland i samarbeid med KS, Sykehuset Innlandet, Fagakademiet, Utdanningsforbundet m. fl.

Arbeidsmiljøkonferansene har alltid hatt mange deltagere og vi har stort sett fått svært gode tilbakemeldinger.  Konferansene har fungert som en arena og treffsted med fokus på arbeidsmiljø.  Årets hovedtema er: «Arbeidsmiljøet – det glemte gullet?»  

Innlandets første fylkesmann, Knut Storberget, vil åpne konferansen og dele ut arbeidsmiljøprisen for 2019. Resten av dag 1 har vi hovedfokus på sentrale temaer innen arbeidsmiljøet ved Pål Molander, KLP, Tone Eriksen, Bjørn Lien og Anja Søberg

Dag 2 setter vi et søkelys på vold og trusler i arbeidslivet ved Håvard Nordbø, et KLP-støttet prosjekt om forebygging av vold og trusler og Stina Marie Sveen.

Konferansen har status som ordinær hovedtillitsvalgtkonferanse i NSF Hedmark, og det er kun hovedtillitsvalgte og fylkesstyremedlemmer i NSF Hedmark som kan melde seg på her. (Husk innlogging)