NSFs nasjonale lederkonferanse 2019

Av NSF, 26.04.2019
  • Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim
  • Tidspunkt: fra 17 september 10:00 til 18 september 15:00
  • Velkommen til NSFs Nasjonale lederkonferanse 2019. Årets konferanse tar for seg temaet «God på fag og ledelse – kvalitet og kompetanse i helsetjenesten».

Velkjente og viktige lederutfordringer knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet står på agendaen.

Årets program byr på en rekke sterke foredragsholdere. Foredrag og debatt vil bidra til å aktualisere utfordringer og muligheter, enten du er leder i spesialisthelsetjenesten eller i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Organisering av sykepleiefaglige tjenester, felles kompetansebygging, pasientsikkerhet og teknologiske muligheter er blant temaer som vil bli belyst.

NB! Påmeldingsfrist innen utgangen av 15.august. 

Trykk her for å melde deg på!

Her kan du lese mer om årets foredragsholdere.