Kurs i fosterovervåking for jordmødre og leger ansatt i Helse Sør-Øst

Av Helene Normann Furnes, 05.06.2019
  • Sted: OUS, Rikshospitalet
  • Tidspunkt: fra 29 august 10:00 til 30 august 17:30
  • Kurs i fosterovervåking arrangeres i Oslo for jordmødre og leger ansatt i Helse Sør-Øst.

    Foredragsholdere: Branka M.Yli (BY), Jørg Kessler (JK), Tore Henriksen (TH), Heidi Overrein (HO)