FøniksAften

Av Espen Gade Rolland, 07.06.2019
 • Sted: UNN Åsgård
 • Tidspunkt: fra 19 juni 18:30 til 19 juni 20:30
 • Føniksaften består av åpne forelesninger og muligheter til refleksjon om psykisk helse og rus.

  Odd Arvid Ryan

  Pasient- og brukerombud i Troms

   

  Se vedlagte invitasjon