Seniorkonferanse på Beitostølen

 • Sted: Radisson BLU Resort Beitostølen
 • Tidspunkt: fra 19 september 11:30 til 20 september 14:00
 • NSF Oppland inviterer yrkesaktive medlemmer født i 1962 eller tidligere, til to dager på Beitostølen med påfyll og hyggelig samvær.

   

Fra 2020 trer de endrede reglene i tjenestepensjonen i kraft, og endringene vil gjelde de som er født i 1963 eller senere. I samråd med KLP prioriterer vi derfor de som er omfattet av gammel ordning denne gangen.

Temaene for samlingen:

 • Pensjonsrettigheter ved v/ Wenche Westby, KLP

 

 • Hvordan kan siste del av yrkeslivet bli de beste årene i jobb både for den
  enkelte arbeidstaker og for den bedriften man er ansatt i?
  Nyttige tips fra Senter for seniorpolitikk v/ Olav Eikemo 

 

Tilbudet er gratis for medlemmer og vi har reservert 40 enerom.
Samlingen starter med lunsj 19.9 og avsluttes med lunsj 20.9.
De som ikke har deltatt på denne samlingen tidligere blir prioritert.

Invitasjon sendes pr mail til målgruppa (til e-post adressen som er registrert i medlemsregisteret)