Fødselsfestivalen 2019

Av Helene Normann Furnes, 21.06.2019
  • Sted: Drammen
  • Tidspunkt: fra 15 september 08:00 til 15 september 17:00
  • Velkommen til ny konferanse på Union Scene, Drammen den 15 september 2019
    "FødselsFestivalen2019, Kvinners røst " er en konferanse for alle som er interessert i kvinnehelse og fremtidens svangerskaps- fødsels- og barselomsorg.

I en tid der kvinner og familier lider under en gigantisk omorganisering og sentralisering av føde- og barseltilbudet i landet vårt, er det på tide å stå sammen og finne løsninger. FødselsFestivalen inviterer til en engasjerende dag der vi vil få høre kvinners egne historier, jordmødres erfaringer og forskning fra dagens omsorg. Hva kan vi lære av å disse historiene? Hva kan vi lære av forskning? Er det mulig å organisere svangerskaps-fødsels- og barselomsorgen på en annen måte?

Professor og jordmor Mirjam Lukasse har forsket på kvinner og vold i forskjellige settinger. Hun vil fortelle fra sitt arbeid  - hvordan oppleves fødsel og barseltid hos kvinner som har blitt/blir krenket?

Landsforeningen 1001 dager ved Lena Yri Engelsen kommer for å snakke om sårbarheten hos gravide og barselkvinner; tar vi godt nok vare på de blivende og nybakte mammaene i landet vårt?


Og hva med de familiene som ikke har norsk som morsmål? Jordmor Marit Stene Severinsen vil gi oss et innblikk i prosjektet  "Sårbar, gravid og ny i Norge- Trygg under fødsel med flerkulturell doula".  som Oslo universitetssykehus startet høsten 2017.

Vi får besøk av jordmor Jacqueline Vejlstrup, medlem av jordemoderkollektivet Roskilde Fødeklinik i Danmark.

Vi får også besøk av jordmødre fra Huddinge sykehus, Stockholm som vil fortelle om sin erfaring etter 1 år med Caseload midwifery care-modellen. (Modellen innebærer kontinuitet i oppfølgingen fra samme jordmor. Et antall jordmødre organiserer seg i grupper og følger et antall kvinner gjennom både svangerskap, under fødsel og tidlig barseltid. Hvert sykehus organiserer og lønner sine jordmorgrupper)


Konferansen i år, som i fjor, vil bli ledet av herlige Jon Schau hvis erfaring fra fødsler er 4 barn. 3 født på sykehus og en hjemmefødsel.

Union Scene er et fantastisk lokale som ligger på Union Brygge med utsikt over elva og Bragernesåsen. Omgivelsene skaper en herlig atmosfære som passer perfekt til temaene vi diskuterer; Vi ønsker forandring og vi ønsker å lære! Er du med?

Påmelding finner du her https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=276168&hash=2E5ED2825DA6B35B0638749E2C51F603 

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.