Opplæring for HTV i kommunesammenslåingskommuner 14. oktober

Av Gerd Irene Malmedal, 01.08.2019
Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Deltaker:
Kjønn
Mann Kvinne

Påmeldingsfrist: 01.10.2019