Fagkafe 5. september 2019

Av Lene Topper, 12.08.2019
  • Sted: Fylkeskontoret i Skien, Lundegata 4c
  • Tidspunkt: fra 05 september 19:00 til 05 september 21:00
  • Øyet - ulike synsforstyrrelser og behandlinger.

  • Grønn og grå stær
  • Øyedråper – hvorfor dryppe?
  • Våte og tørre forkalkninger (AMD)
  • Intravitreale injeksjoner
  • Slag og syn

 

Ansvarlig for kveldens tema: Øyesykepleierne Eva Louise Saltvig og Hege Torunn Hvalen, Øyeavdelingen, Betanien Hospital.

Fagkafeplakat