Arbeidstidskurs region Vest 29.10.-01.11.2019

Av Gunn Bortheim Odéen, e-post kke-vest@nsf.no,
  • Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 Sandsli
  • Tidspunkt: fra 29 oktober 11:00 til 01 november 14:15
  • Kurset er KUN for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane som deltar i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.

    Før arbeidstidskurset må en ha gjennomført introduksjonskurs og basiskurs.

Alle aktuelle tillitsvalgte vil motta innkalling via e-post.

Antall kursplasser: 26
Kurset starter kl. 11.00 første dag og avsluttes kl. 14.15 siste dag.

Påmeldingsfrist: 26.09.2019

Kurset er et prosesskurs. De som ikke har anledning til å delta på hele kurset kan ikke melde seg på. Det er forventet at du bor på hotellet under hele kurset. Skriv i merknadsfeltet om du har andre behov.

Hvis du må starte reisen før kl. 06.00 for å rekke kursstart, har du mulighet til å bestille hotell fra dagen før. Måltider mandag ordner du selv og får utbetalt diett via reiseregning. Alle måltider ellers i kurset er dekket av NSF.

Det skal innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel. På reiseregningen må det redegjøres for årsaken og utgiftene må legitimeres.

Når du klikker "Send påmelding" vil du straks få en bekreftelse til din e-postadresse om at du er påmeldt kurset.

Endelig bekreftelse med ytterligere informasjon får du etter at påmeldingsfristen er ute. IKKE BESTILL fly/tog/båt/buss før du har mottatt bekreftelsen!

For spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent via kontaktskjemaet på www.nsf.no eller e-post kke-vest@nsf.no (ikke bruk merknadsfeltet).

Påmeldingsskjemaet vises kun for de som er innlogget.

Medlem av Akademisk Studieforbund

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.