Oppdateringskonfeanse for alle tillitsvalgte i Nord-Trøndelag 20. november 2019

Av Henriette Nilsen Lian, 30.08.2019
  • Sted: Scandic Hell, Stjørdal
  • Tidspunkt: fra 20 november 10:00 til 20 november 18:00
  • NSF Nord-Trøndelag kaller inn til Oppdateringskonferanse for alle tillitsvalgte og HTV

 

Innkalling og program kommer

Dato:  20. november 2019
Tid:     kl 10.00 - 18.00 (registrering og morgenkaffe fra kl 09.30)
Sted:   Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal

 

Tema:    
          * Varslingsrutiner v/Fylkesmannen i Trøndelag         
          * Landsmøte 2019 - gjennomgang av behandlede saker fra landsmøte
           m.m

 

Påmeldisgfrist:   Snarest eller innen 20. oktober 2019
D
u må være logget inn som medlem for å melde deg på.

Ved søknad om permisjon med lønn, henvises til KS hovedavtale del B § 3-6, Spekter del III kap. X § 52 c, Staten del 2 kap. 9 § 34. og Virke kap. 3 pkt. 3.2. Fylkesstyret søker om fri etter KS del B § 3-5 c), Spekter § 52 og/eller § 26, Stat § 34.

Velkommen!

 

Medlem av Akademisk Studieforbund