Olaviken konferansen 2019

Av Katrine Linnom Pedersen, 02.09.2019
 • Sted: Bergen
 • Tidspunkt: fra 16 oktober 08:00 til 17 oktober 16:00
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus inviterer til Olaviken konferansen 2019. 

   

  Tema: Eldrehelse – døgnet rundt.

   

  Dato: 16.-17. oktober 2019

   

  Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2,  Bergen

   

  Et overordnet tema for årets konferanse er «Eldrehelse – døgnet rundt». Plenumsforedrag og innlegg i parallellsesjoner vil belyse ulike aspekter som påvirker helse, livskvalitet og mestring i eldre år – døgnet rundt.

   

Det fokuseres på spennende og relevante tema som bl.a.:  mestring av livets siste del, bedre dager hjemme med demens, tverrfaglige intervensjonsmodell for utfordrende adferd, smerter hos eldre, adferdsaktiviering for eldre med depresjon, hukommelsestimulerende terapi, søvn og døgnrytme i eldre år, seksualitet i alderdommen og pårørendeperspektiver.

Se invitasjon for påmelding og program.