Arbeidstidskurs for ledermedlemmer i Oslo og Akershus 9. oktober 2019

Av Inger Roth Antonsen, 04.09.2019
  • Sted: Tollbugt. 22
  • Tidspunkt: fra 09 oktober 09:00 til 09 oktober 15:00
  • Norsk Sykepleierforbund (NSF) arrangerer arbeidstidskurs for ledere som er medlem i NSF Oslo og NSF Akershus den 9. oktober.

Sted: Sykepleiernes Hus, Tollbugt. 22

Tid:   09.00 - 15.00

Det blir servert lunsj.

Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelsene som regulerer arbeidstiden.

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.