Tillitsvalgtskonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag 20.-21. november 2019 på Hell

Av Henriette Nilsen Lian, 20.09.2019
  • Sted: Scandic Hell Hotell
  • Tidspunkt: fra 20 november 10:00 til 21 november 15:00
  • Alle hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte og Fylkesstyret i Nord- og Sør-Trøndelag kalles inn til faglig oppdateringskonferanse.

Dato:  20. - 21. november 2019
Tid:     kl 10.00  (registrering og morgenkaffe fra kl 09.30)
Sted:   Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal

 Tema:             

  • Opplæring i nytt regelverk for varslinger og avvik v/ Fylkesmannen
  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, tillitsvalgtes rolle, jf. AML §4-6 og IA-avtalen.
  • Lønnsforhandlinger, forståelse og resultat.
  • Tillitsvalgtes rolle i arbeid med heltid, rekruttering av kvalifisert personell.
  • Valg av Nominasjonskomite

 

Påmeldisgfrist:   Snarest eller innen 22. oktober 2019
D
u må være logget inn som medlem for å melde deg på.

Ved søknad om permisjon med lønn, henvises til KS hovedavtale del B § 3-6, Spekter del III kap. X § 52 c, Staten del 2 kap. 9 § 34. og Virke kap. 3 pkt. 3.2. Fylkesstyret søker om fri etter KS del B § 3-5 c), Spekter § 52 og/eller § 26, Stat § 34.

Velkommen!

 

Medlem av Akademisk Studieforbund

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.
Dette kurset er nå fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste.