Arbeidstidskurs hele landet 19.-22.11.2019

Av Gunn Bortheim Odéen, kke-vest@nsf.no, 26.09.2019
  • Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen
  • Tidspunkt: fra 19 november 11:00 til 22 november 14:15
  •  

    Kurset er KUN aktuelt for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte som deltar i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.

    Før arbeidstidskurset må du ha gjennomført introduksjonskurs og basiskurs.

Kurset er et prosesskurs. Har du ikke anledning til å delta på hele kurset må du melde deg på kurs på et senere tidspunkt. Det er forventet at du bor på hotellet under hele kurset. Skriv i merknadsfeltet om du har andre behov.

Påmeldingsfrist: 17. oktober 2019

Påmeldingsskjemaet vises kun hvis du er innlogget.

Endelig bekreftelse med ytterligere informasjon får du etter at påmeldingsfristen er ute.
IKKE BESTILL fly/tog/båt/buss før du har mottatt bekreftelsen!

For spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent i region Vest.

Medlem av Akademisk Studieforbund

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.