HTV i Troms - Opplæring 19. november 2019

Av Linda Bakkevoll, 04.10.2019
  • Sted: Scandic Hotel Alta
  • Tidspunkt: fra 19 november 10:00 til 19 november 18:00
  • Opplæring for hovedtillitsvalgte i Troms

Konferansen holdes på Scandic Hotel Alta, i tilknytning til hovedtillitsvalgtkonferansen 20. - 21. nov.

Se vedlagte innkalling for nærmere innhold.

Innkalling 19.11.2019