HTV-Konferanse Møre og Romsdal 20.-21.nov 2019 i Kristiansund

Av Henriette Nilsen Lian, 08.10.2019
  • Sted: Thon Hotel Kristiansund
  • Tidspunkt: fra 20 november 09:00 til 21 november 15:00
  • Fylkesstyret innkaller til hovedtillitsvalgtkonferanse.

 

Dato:    20.-21. november 2019
Tid:
     Onsdag kl. 10.00 (registrering fra kl 09) - torsdag kl  09.00 – 15.00
Sted:    Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12, 6507 Kristiansund

Program


Tema:
-       Tillitsvalgtrollen i henhold til pasient og brukersikkerhet
-       Langvakter og forsvarlighet
-       Helseplattformen og endringer av sykepleiernes arbeidsverktøy
-       Ferieloven
-       HTV utfordringer i forbindelse med omstilling
-       Partsamarbeid og forbyggende arbeidsmiljø

 

Hvis du som HTV er forhindret fra å møte, du sende en stedfortreder.

Overnatting fra den 19.11 for de som må reise hjemmefra før kl. 06.00 den 20.11.

Påmeldingsfrist: snartes eller innen 03. november 2019
Husk du må være logget inn for å få opp påmeldingssiden.

Ved søknad om permisjon med lønn, henvises til KS hovedavtale del B
§ 3-6, Spekter del III kap. X § 52 c, Staten del 2 kap. 9 § 34. og Virke kap. 3 pkt. 3.2.
Fylkesstyret søker om fri etter KS del B § 3-5 c), Spekter § 52 og/eller § 26, Stat § 34.

 

Velkommen!

 

Medlem av Akademisk Studieforbund

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.