RETHOS 3 Innspillskonferanse

Av NSF
Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Dette kurset er nå fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste.
Deltaker:

Parallellseminarer (6)

Anestesisykepleie
Barnesykepleie
Intensivsykepleie
Operasjonssykepleie
Kreftsykepleie
Helsesykepleie

Påmeldingsfrist: 20.11.2019

Dette kurset har et gebyr pålydende 2665 NOK dersom du er påmeldt og ikke møter opp.