RETHOS 3 Innspillskonferanse

Av NSF
  • Sted: Oslo
  • Tidspunkt: fra 09 desember 10:00 til 10 desember 14:30
  • 2-dagers workshop for ansatte i UH-sektoren og relevant helsetjeneste innen ABIOK og helsesykepleie.

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding pr epost.

Dette kurset er nå fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste.
Deltaker:

Parallellseminarer (6)

Anestesisykepleie
Barnesykepleie
Intensivsykepleie
Operasjonssykepleie
Kreftsykepleie
Helsesykepleie

Påmeldingsfrist: 20.11.2019

Dette kurset har et gebyr pålydende 2665 NOK dersom du er påmeldt og ikke møter opp.