AVLYST - Nasjonal hjerneslagkonferanse 2020: Hjerneslag - helhetlig tilnærming etter akuttfasen

Av Inger Helene Brandsar, 29.11.2019
  • Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim
  • Tidspunkt: fra 23 april 08:30 til 24 april 15:15
  • Konferansen er avlyst. Det vil bli utstedt kreditnota til de som har meldt seg på, og de som har betalt vil få refundert innbetalt kontigent.

    NSF SLAG arrangerer i samarbeid med Midtnorsk slagsenter ved St. Olavs hospital nasjonal hjerneslagkonferanse 2020. Målgruppen er alle som jobber med personer med gjennomgått hjerneslag i akutt- eller rehabiliteringsfasen, eller på annen måte har ansvar for å følge opp den slagrammede og dens pårørende.

    Konferansen koster 2.500 kr for alle som ikke er medlem i NSF SLAG. For medlemmer i NSF SLAG koster konferansen 2.000 kr. 

 

Er du opptatt av sykepleie til slagrammede? Vil du lære mer om hjerneslag, om gode rehabiliteringstiltak og om den nyeste kunnskapen? Hvordan kan vi bli bedre innen omsorgen og oppfølgingen av slagrammede og deres pårørende? Hvordan ivareta barn som pårørende? Nasjonal hjerneslagkonferanse i Trondheim er riktig sted for utvikling av faget, for økt kunnskap og forståelse.

Velkommen til konferanse!

VIKTIG INFORMASJON OM HVORDAN DU MELDER DEG PÅ:

1. Hvis du deltar begge dager; ikke velg enkeltdager.

2. Hvis du deltar en dag; velg bare den enkelte dagen. 

Til informasjon er det bindende påmelding, og betaling blir ikke refundert etter 23. mars 2020. 

Fristen for å melde seg av/på dette kurset er utløpt.

Påmeldingsskjema


Du vil motta kvittering for påmelding og faktura pr epost i separate eposter.

Deltaker:
Send faktura til annen fakturamottaker

2500,-

Påmeldingsfrist: 10.03.2020

Dette kurset har et gebyr pålydende 2000 NOK dersom du er påmeldt og ikke møter opp.